Oljetrågets syfte är att fånga upp olja där den ansluter till motorblocket. Oljetrågets packning tätar oljetråget mot motorblocket och drar ihop sig och expanderar med motorns temperatur. Oljetråget är fäst i botten av motorn med bultar och är reservoaren för olja som pumpas genom motorn för att smörja, rengöra och kyla rörliga delar. En pump tvingar oljan från pannan genom ett filter för att ta bort smuts och annat skräp innan det cirkulerar genom motorn.