En vattentrycksmätare är ett tryckmätningsinstrument som anger vattentrycket i ett system. Det är en kalibrerad tryckindikator ansluten till ett vattenrör eller en tank och översätter kraften som utövas på den till enheter som Pascal, bar, Torr, etc. Vattentrycksmätare är värdefulla apparater i bilar. Det är hållbara och kräver inte mycket underhåll vilket gör att de håller länge. De ger en precis mätning av trycket direkt, vilket är avgörande information för bilföraren.

35 resultat inom Vattentrycksmätare med 0 aktiva filter.

Tryckmätare 30
Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATM4307

Vattentrycksmätare

Serie: ULTRA-LITE, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Silver, Analog, Mekanisk, Mäter: Vattentryck

Serie: ULTRA-LITE, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Silver, Analog, Mekanisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATM4324

Vattentrycksmätare

Serie: ULTRA-LITE, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Silver, Analog, Mekanisk, Mäter: Vattentryck

Serie: ULTRA-LITE, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Silver, Analog, Mekanisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATM4368

Vattentrycksmätare

Serie: ULTRA-LITE, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Silver, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Serie: ULTRA-LITE, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Silver, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATM4407

Vattentrycksmätare

Serie: ULTRA-LITE, Storlek: 67mm (2-5/8"), Färg: Silver, Analog, Mekanisk, Mäter: Vattentryck

Serie: ULTRA-LITE, Storlek: 67mm (2-5/8"), Färg: Silver, Analog, Mekanisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATM5668

Vattentrycksmätare

Serie: ELITE, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Serie: ELITE, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATM5668-05702

Vattentrycksmätare

Serie: ELITE - NASCAR, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Serie: ELITE - NASCAR, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATM5668-05702-A

Vattentrycksmätare

Serie: ELITE - NASCAR, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Serie: ELITE - NASCAR, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATM5668-05702-NS

Vattentrycksmätare

Serie: ELITE - NASCAR, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Serie: ELITE - NASCAR, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATM8160-05702

Vattentrycksmätare

Serie: ELITE - NASCAR, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Serie: ELITE - NASCAR, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATM8161-05702

Vattentrycksmätare

Serie: ELITE - NASCAR, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Serie: ELITE - NASCAR, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATM8168-05702

Vattentrycksmätare

Serie: ELITE - NASCAR, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Serie: ELITE - NASCAR, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATM9266

Vattentrycksmätare

Serie: EXTREME ENVIRONMENT, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Serie: EXTREME ENVIRONMENT, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATM200772

Vattentrycksmätare

Serie: MARINE WHITE, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Vit, Analog, Mekanisk, Mäter: Vattentryck

Serie: MARINE WHITE, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Vit, Analog, Mekanisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATM200772-33

Vattentrycksmätare

Serie: MARINE SILVER ULTRA-LITE, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Silver, Analog, Mekanisk, Mäter: Vattentryck

Serie: MARINE SILVER ULTRA-LITE, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Silver, Analog, Mekanisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATM200772-40

Vattentrycksmätare

Serie: MARINE CARBON FIBER, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Kolfiber, Analog, Mekanisk, Mäter: Vattentryck

Serie: MARINE CARBON FIBER, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Kolfiber, Analog, Mekanisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATM200773

Vattentrycksmätare

Serie: MARINE WHITE, Storlek: 67mm (2-5/8"), Färg: Vit, Analog, Mekanisk, Mäter: Vattentryck

Serie: MARINE WHITE, Storlek: 67mm (2-5/8"), Färg: Vit, Analog, Mekanisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATM200773-33

Vattentrycksmätare

Serie: MARINE SILVER ULTRA-LITE, Storlek: 67mm (2-5/8"), Färg: Silver, Analog, Mekanisk, Mäter: Vattentryck

Serie: MARINE SILVER ULTRA-LITE, Storlek: 67mm (2-5/8"), Färg: Silver, Analog, Mekanisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATM200773-35

Vattentrycksmätare

Serie: MARINE CHROME ULTRA-LITE, Storlek: 67mm (2-5/8"), Färg: Silver, Analog, Mekanisk, Mäter: Vattentryck

Serie: MARINE CHROME ULTRA-LITE, Storlek: 67mm (2-5/8"), Färg: Silver, Analog, Mekanisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATM200773-40

Vattentrycksmätare

Serie: MARINE CARBON FIBER, Storlek: 67mm (2-5/8"), Färg: Kolfiber, Analog, Mekanisk, Mäter: Vattentryck

Serie: MARINE CARBON FIBER, Storlek: 67mm (2-5/8"), Färg: Kolfiber, Analog, Mekanisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATMP34511

Vattentrycksmätare

Serie: SPEK-PRO, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Vit, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Serie: SPEK-PRO, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Vit, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATMP34512

Vattentrycksmätare

Serie: SPEK-PRO, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Vit, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Serie: SPEK-PRO, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Vit, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATMP34521

Vattentrycksmätare

Serie: SPEK-PRO, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Silver, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Serie: SPEK-PRO, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Silver, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATMP34522

Vattentrycksmätare

Serie: SPEK-PRO, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Silver, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Serie: SPEK-PRO, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Silver, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATMP34531

Vattentrycksmätare

Serie: SPEK-PRO, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Serie: SPEK-PRO, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATMP34532

Vattentrycksmätare

Serie: SPEK-PRO, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Serie: SPEK-PRO, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATMP34552

Vattentrycksmätare

Serie: SPEK-PRO, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Serie: SPEK-PRO, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATMP343328

Vattentrycksmätare

Serie: SPEK-PRO, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Serie: SPEK-PRO, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATMP345128

Vattentrycksmätare

Serie: SPEK-PRO, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Vit, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Serie: SPEK-PRO, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Vit, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATMP345318

Vattentrycksmätare

Serie: SPEK-PRO, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Serie: SPEK-PRO, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Leverans
logo
Vattentrycksmätare
ATMP345324

Vattentrycksmätare

Serie: SPEK-PRO, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Serie: SPEK-PRO, Storlek: 52mm (2-1/16"), Färg: Svart, Analog, Elektrisk, Mäter: Vattentryck

Träffar/sida