Wynns

Formula Gold Bensin

Wynns : 70701

Artikelnr: wyn70701
500ml. Wynn´s Formula Gold Bensin är den mest kompletta bensintillsatsen. Den innehåller framförallt renande men även smörjande ämnen. En viktig komponent är lösningsmedlet som löser upp avlagringarna till finfördelade smutspartiklar som inte sätter igen bränslefiltret. Rengöringsmedlet arbetar effektivare tack vare att avlagringarna är upplösta. Värmehämmande additiver reducerar värmeutvecklingen i bränslespridarna vilket minskar risken för oxidation och avlagringar. Rätt bränslespridning erhålls vilket sänker bränsleförbrukningen, minskar utsläppen och ökar motorkraften. Smörjande ämnen underhåller bränslesystemet under hela behandlingstiden. Detta minskar slitaget och ökar livslängden på bränslespridarna och bränslepumpen. Den bör användas minst en gång om året eller när problemet uppstått.
Kraftig bensintillsats som rengör, smörjer och skyddar hela bränslesystemet. Minskar höga HC och CO avgasutsläpp. Ger en effektiv förbränning vilket ökar motorns prestanda och minskar bränsleförbrukningen. Kompatibel med E85 och E10 bränslen.
  • Bränsle: Bensin
  • Volym: 500 ml
STORLEK
20+ I lager