Wynns

Formula Gold / diesel

Wynns : 76401

Artikelnr: wyn76401
500ml. Wynn´s Formula Gold Diesel är den mest kompletta dieseltillsatsen. Den innehåller framförallt renande men även smörjande ämnen. En viktig komponent är lösningsmedlet som löser upp avlagringarna till finfördelade smutspartiklar som inte sätter igen bränslefiltret. Rengöringsmedlet arbetar effektivare tack vare att avlagringarna är upplösta. Värmehämmande additiver reducerar värmeutvecklingen i bränslespridarna vilket minskar risken för oxidation och avlagringar. Rätt bränslespridning erhålls vilket sänker bränsleförbrukningen, minskar utsläppen och ökar motorkraften. Smörjande ämnen underhåller bränslesystemet under hela behandlingstiden. Den bör användas minst en gång om året eller när problemet uppstått. 500 ml.
Wynn’s effektivaste tillsats för dieselmotorer. Rengör hela bränslesystemet och motverkar ryckig gång, reducerar dieselrök och knackningar i motorn. Formula Gold sänker höga K-värden samt HC och CO avgasutsläpp.
  • Bränsle: Diesel
  • Volym: 500 ml
STORLEK
20+ I lager