En kamaxel är gjord i metall och är konstruerad för att rotera hela tiden. När den snurrar så har kamaxeln så kallade lober som i sin tur trycker på antingen en lyftare eller en tryckare, som i sin tur gör att ventilerna öppnar sig. Dock sker dessa på olika sätt på olika motorer, till exempel på äldre v8 motorer så trycker lyftaren på en stötstång som i sin tur gör att vipparmen trycker på ventilen så att den öppnar sig. På kamaxeln så finns det en lob för varje ventil som behöver öppnas. Varje lob ser även olika ut för att kunna öppna olika ventiler vid olika tillfällen. Kamaxeln behöver även vara i perfekt utformning för att kunna öppna ventilerna. Detta är avgörande för att få ut det bästa av motorns potential. En bra och stark kamaxel är lika viktigt som andra delar i motorn. Vart sitter kamaxel? Kamaxlar sitter olika på olika motorer och varierar i antal. Oftast på äldre V motorer så sitter det en i mitten i blocket under topplocket medan i tex en 6 cylindrig motor så kan det sitta 1–2 kamaxlar i topplocket. Vanligtvis är det 1–4 kamaxlar i en motor beroende på konfiguration. Kamaxlar kanske simpla ut men de är väldigt avgörande för att en bil ska fungera. Kamaxelns uppgift är som sagt att öppna och stänga ventiler vid rätt tidpunkt. Motorn kommer inte fungera om denna process inte utförs. Ventilerna måste tajmas med varandra. Om man kollar på en kamaxel så kan de små loberna på kamaxeln se missplacerade ut men så är inte fallet. Loberna har noga placerats samt är noga utformade för att uppfylla sin funktion.